Gulskogen helse- og omsorgsdistrikt holder til på Gulskogen med Strømsgodset sitt klubbhus som nærmeste nabo. Det ligger litt utenfor sentrum, men det er flotte muligheter til å gå til byen langs elvepromenaden eller besøke idylliske Gulskogen gård.

Livsglede for eldre

Drammen kommune samarbeider med stiftelsen Livsglede for Eldre. Alle byens sykehjem er sertifisert som Livsgledehjem.

Konseptet Livsgledehjem går ut på at virksomheten lager et system for å oppfylle ni livsgledekriterier som ivaretar beboernes sosiale,kulturelle og åndelige behov. De ansatte jobber systematisk med å skape et meningsfullt innhold i beboernes hverdag uavhengig av hvem som er på jobb.

 

Nøkkelinformasjon

Sykehjemmet har en langtidsavdeling med 23 plasser som er delt inn i 3 mindre enheter. Plassene er forbeholdt personer med demens. Hjemmetjenesten har basen sin på sykehjemmet. På Gulskogen ligger omsorgsboligene vegg-i-vegg i samme hus som sykehjemmet.

Tilbud

Kafeteria

Det er en koselig kafeteria som er tilknyttet sykehjemmet. Denne kan man leie til møter osv. Ta kontakt med resepsjonen hvis du trenger ytterligere informasjon

Fotpleier og frisør

Det er mulighet for fotpleier og frisør som er tilstede på faste dager. Ta kontakt med personalet så hjelper de med å bestille time.

Lege

Det er en fast sykehjemslege som er tilknyttet langtidsavdelingen. Ta kontakt med personalet dersom du ønsker samtale med lege.

Forebyggende sykepleier

Det en forebyggende sykepleier som er tilknyttet Gulskogen distrikt. Ta gjerne kontakt med Jorunn.

Dagsenter

Gulskogen bo-og servicesenter har et hyggelig dagsenter.  Her er det ulike aktiviteter og man spiser frokost og middag sammen.

Delta som frivillig i ditt nærmiljø

Det er mange flotte og engasjerte frivillige som er tilknyttet Gulskogen. Her bidrar de med ulike aktiviteter for å skape gode dager for pasienter og brukere. Men det er alltid behov for flere. Kunne du tenke deg å være frivillig? Ta kontakt med frivillighetskontakt Ellen Halvorsen.

Ledelse og avdelinger

  • Virksomhetsleder:  Tlf: 32 04 88 18, mobil 984 26 738
  • Avdelingsleder bo- og servicesenteret:  ( i permisjon). Vikar  tlf: 32 04 71 05 / 414 74 957
  • Avdelingsleder  hjemmesykepleien: , tlf: 911 83 291
  • Forebyggende sykepleier: ,  tlf: 32 04 71 13 / 977 76 236
  • Frivillighetskontakt: , tlf: 408 23 461 / resepsjon 32 04 71 14
  • Fagrådgiver: , tlf   32 04 71 11 / 988 35 713
  • Hjemmetjenesten på dagtid: 32 04 71 00
  • Vaktelefon hjemmetjenesten kveld, helg og helligdager mob: 482 80 973

Telefon

32 04 71 00

E-post

Besøksadresse

Rødskoggata 3
3048 Drammen

Brukerråd

Finn aktiviteter i din bydel

Aktivitetsoversikter