Hamborgstrøm helse- og omsorgsdistrikt ligger flott til med nærhet til Drammenselva og fine turmuligheter. Det er kort vei til sentrum med kafeer og butikker. Sykehjemmet ble som det første sykehjemmet på Østlandet sertifisert som livsgledesykehjem.

Livsglede for eldre

Drammen kommune samarbeider med stiftelsen Livsglede for Eldre. Alle byens sykehjem er sertifisert som Livsgledehjem.

Konseptet Livsgledehjem går ut på at virksomheten lager et system for å oppfylle ni livsgledekriterier som ivaretar beboernes sosiale,kulturelle og åndelige behov. De ansatte jobber systematisk med å skape et meningsfullt innhold i beboernes hverdag uavhengig av hvem som er på jobb.

Nøkkelinformasjon

 • Virksomhetsleder: , tlf: 32 04 78 37 / 975 16 607

Sykehjemmet består av to avdelinger med til sammen 52 plasser, fordelt på langtid og korttid.

Filten servicebolig

Filten ligger ved siden av Hamborgstrøm. Filten er bygget på samme grunn som den tidligere filtfabrikken og har 48 leiligheter som er forbeholdt personer med omfattende tjenestebehov. Filten sitt hovedfokus er aktiv omsorg med visjonen ”nesten som å bo hjemme”.

Villa Fredrikke

Villa Fredrikke er et lavterskeltilbud for personer med demens og kognitiv svikt  i mild til moderat fase og deres pårørende i hele Drammen kommune.

Hjemmetjenesten

Vi tilbyr hjemmebaserte tjenester i området mellom Landfalløya og Bragernes torg
Hjemmetjenesten har sine kontorer i 1. etg. på Hamborgstrøm bo- og servicesenter, de kan nåes ved å kontakte dagsykepleier tlf:32 04 78 61 / 975 34 531,  
Vakttelefon (kveld/helger) 409 09 550

Tilbud

Kafeteriaen

Kafeteriaen er nyoppusset, med hyggelige sitte- og spisegrupper. Kafeteriaen har utgang til en koselig hage. Ta kontakt med resepsjonen på  32 04 78 00 hvis du vil leie kafeteriaen.

Frisør og fotpleier

Det er frisør og fotpleier på sykehjemmet som du kan benytte deg av. Time bestilles direkte hos frisør/fotpleier. Personalet kan være behjelpelig med dette. Betaling skjer direkte til frisøren/fotpleieren.

Terapibasseng

På sykehjemmet er det et nyoppusset terapibasseng. For at personer som sitter i rullestol skal kunne benytte seg av bassenget er det utstyrt med heis. Terapibassenget kan leies, ta kontakt med resepsjonen.

Lege

Sykehjemmet har egne sykehjemsleger som kommer til hver avdeling to ganger per uke. Samtale med lege avtales via personalet.

Delta som frivillig i ditt nærmiljø

Hamborgstrøm har en flott gjeng med frivillige som bidrar til å skape gode dager for pasienter og bruker. Det er alltid plass til flere! Kan du tenke deg å være frivillig? Ta kontakt med frivillighetskontaktene.

Frivillighetskontakter i virksomheten:

 • mobil 976 80 995
 • (Villa Fredrikke) mobil 409 03 732
 • (Filten Servicebolig) mobil 934 15 464
 • Janne Bestvold Pettersen (Hamborgstrøm bo- servicesenter) resepsjon 32 04 78 00.

 

Ledelse og avdelinger

 • Virksomhetsleder: Eva Elisabeth Szüts, tlf: 32 04 78 37 / 469 42 980
 • Avdelingsleder hjemmesykepleien: , tlf. 32 04 78 68 / 991 58 066 
 • Avdelingsleder Filten servicebolig: ,  tlf. 32 04 78 99/ 975 34 547 
 • Avdelingsleder forebyggende arbeid, hjemmehjelp og BPA:  ,
  tlf. 976 80 995 
 •  
 • Avdelingsleder Hamborgstrøm bo- og servicesenter, Hotved og Øren: ,
  tlf. 32 04 78 07 / 994 91 222 
 • Forebyggende sykepleier: , tlf: 32 04 78 04 / 413 01 222
 • Fagrådgiver: , tlf. 32 04 78 02/ 468 61 780 
 • Telefon avdeling Øren: 32 04 78 80
 • Telefon avdeling Hotvedt: 32 04 78 70

Telefon

32 04 78 00

E-post

Besøksadresse

Øvre Storgate 96
3018 Drammen

Brukerråd

Finn aktiviteter i din bydel

Aktivitetsoversikter