Villa Fredrikke aktivitetshus er et samarbeid mellom Drammen kommune og Drammen Sanitetsforening. Dette er et lavterskeltilbud til personer med demens i tidlig til moderat fase og for pårørende til demensrammede i alle faser av sykdommen i Drammen kommune. Gjennom kultur, bevegelse og mat skapes gode øyeblikk for den enkelte i sosialt fellesskap med andre i samme situasjon. Vårt fokus ligger på å utnytte de funksjoner som hver enkelt har og å rette blikket mot det friske. En viktig del av arbeidet ved Villa Fredrikke er også å spre informasjon, og at det på en enkel måte er mulig å komme i kontakt med sykepleiere for samtale og veiledning. Det er gratis å benytte tilbudet, men man må betale for mat, drikke og aktiviteter utenfor huset.

Nøkkelinformasjon

Det er ikke nødvendig å søke om plass ved Villa Fredrikke, og våre gjester kommer når de ønsker ved å følge en månedlig aktivitetsplan.

Villa Fredrikke menyen

Maten er halve føa heter det. Det å samles over et godt måltid er viktig for mange.Ved Villa Fredrikke har vi fokus på god mat til en rimelig penge med godt selskap. Hver dag vil det være mulig å få seg noe å spise. Noen dager er maten selve arrangementet og andre dager er maten et tillegg til dagens program.

 • Mandag-tirsdag-torsdag koster lunsj, kaffe og kake 50 kr.
 • fredag koster lunsjen 80 kr da vi har en større varm lunsj og dessert

Tilbud

Pårørendetilbud

Demens er en sykdom som ikke bare rammer den syke, men også de pårørende. Vi driver derfor aktivt pårørendearbeid ved Villa Fredrikke. Du er som pårørende til en av våre gjester hjertelig velkommen til å delta på aktivitetene ved villaen.

Vi tilbyr også:

 • Pårørendeskole
 • Demensskole
 • Individuell veiledning
 • Samtalegrupper for pårørende høsten 2019
  • 28. august
  • 25. september
  • 20. november
  • 4. desember

Frivillig arbeid

Ønsker du å arbeide som frivillig? Har du et engasjement for demenssaken? Da vil vi gjerne ha kontakt med deg! Villa Fredrikke er helt avhengig av frivillighet for å kunne gi et bredt tilbud til våre brukere. Vi trenger derfor hjelp fra deg som:

 • Ønsker å gi av din tid som frivillig
 • Har et engasjement for demenssaken
 • Føler at du har noe som du vil dele med andre

Aktivitetsprogram

Det er mye som skjer ved Villa Fredrikke. I vårt månedlige aktivitetsprogram kan du plukke ut den aktiviteten som passer deg best.

Hjertelig velkommen til oss!

Telefon

970 54 867/ 409 03 732

E-post

Besøksadresse

Amtmand Bangs gt 1
3019 Drammen