Konnerud helse og omsorgsdistrikt ligger naturskjønt til på Konnerud, rett ved marka med idrettsanlegg, skiløyper og Svensedammen. Her er det fine turmuligheter.  Sykehjemmet har stort uteområde med fin uteplass, gapahuk og stor plen. Det er også kort vei til Konnerudsenteret hvor det er et utvalg butikker og bank.

Nøkkelinformasjon

  • Virksomhetsleder , telefon 32 04 90 02 / 905 86 414

Sykehjemmet har 37 rom. Det er 6 rom i 1. etg. og 31 rom i 2 etg.

Dagsenter har også lokaler på sykehjemmet og det samme har hjemmetjenesten på Konnerud.

Tilbud

Kafeteriaen

Kafeteriaen er åpen hverdager: 10:30 – 14:30 og lørdag/søndag: 12:00 – 14:30. her er det mulighet for å få kjøpt, drikke, smørbrød, kake og middag. Kafeteriaen er en fin møteplass.

Frisør og fotpleier

Det er frisør og fotpleier på sykehjemmet som pasienten kan benytte seg av. Time bestilles direkte hos frisør/fotpleier. Personalet kan være behjelpelig med dette. Betaling skjer direkte til frisøren/fotpleieren.

Lege

Sykehjemmet har egne sykehjemsleger som kommer til hver avdeling 2 gang per uke. Samtale med lege avtales via personalet.

Møteplass /leie av lokaler

Har dere behov for å samles, enten feiring eller for annen anledning? Vi har muligheter på Konnerud bo- og servicesenter, ring sentralbord for mer informasjon telefon: 32 04 90 00

Delta som frivillig i ditt nærmiljø

Har du lyst til å fylle hverdagen med noe meningsfylt og nyttig? Vi vil gjerne samarbeide med deg. Er du interessert så ta kontakt med frivillighetskontakt Cecilie Nordbæk, telefon 32 04 90 25 / 480 07 983

Forebyggende team for eldre

Åpen tid på Konnerud bo- og servicesenter tirsdager kl 9:00-11:00. Dette er tilbud til deg som ønsker å komme innom for en uforpliktende samtale med forebyggende sykepleier i bydelen. Du kan også ringe om du ønsker å lage en avtale. Gry Kristin Obst. Telefon: 416 64 513

Ledelse og avdelinger

  • Virksomhetsleder Randi Håkonsen, mobil 918 78 098
  • Avdelingsleder , telefon: 901 13 939
  • Avdelingsleder hjemmetjenesten Gunn Sofia Gudmundsdottir, telefon: 901 13 939
  • Fagkoordinerende sykepleier Wenche Torebraaten (hverdager 8:00 - 15:00), telefon: 32 04 90 44
  • Forebyggende sykepleier: : telefon: 416 64 513
  • Fagrådgiver: telefon 32 04 90 13 / 918 39 507
  • Frivillighetskontakt Cecilie Nordbæk, telefon: 32 04 90 25 / 480 07 983

Livsglede for eldre

Drammen kommune samarbeider med stiftelsen Livsglede for Eldre. Alle byens sykehjem er sertifisert som Livsgledehjem.

Konseptet Livsgledehjem går ut på at virksomheten lager et system for å oppfylle ni livsgledekriterier som ivaretar beboernes sosiale,kulturelle og åndelige behov. De ansatte jobber systematisk med å skape et meningsfullt innhold i beboernes hverdag uavhengig av hvem som er på jobb.

Telefon

32 04 90 00

E-post

Besøksadresse

Torsbergveien 8
3032 Drammen

Finn aktiviteter i din bydel

Aktivitetsoversikter

Brukerråd

Referat fra møte i brukerrådet 06.02.2019 (pdf)

Virksomhetsplan 2019 (pdf)