Fredholt ligger tilbaketrukket i et rolig boligstrøk, nær marka og fine turmuligheter. Det er kort vei til buss til og fra Drammen sentrum.

Nøkkelinformasjon

Fredholt bo-og servicesenter er en institusjon for personer med demenssykdom/kjent kognitiv svikt og består av 2 avdelinger. Fredholt har 28 rom ,fordelt på 2 etg. Avdeling blå består av 14 korttidsplasser og avdeling rød gir botilbud til 14 personer.

Tilbud

Frisør og fotpleier

Det er frisør og fotpleier på sykehjemmet som pasienten kan benytte seg av. Time bestilles direkte hos frisør/fotpleier. Personalet kan være behjelpelig med dette. Betaling skjer direkte til frisøren/fotpleieren.

Lege

Sykehjemmet har egne sykehjemsleger som har visitt på Langtidsavdelingen på mandag og Korttidsavdelingen på torsdag. Samtale med lege avtales via personalet.

Delta som frivillig i ditt nærmiljø

Har du lyst til å fylle hverdagen med noe meningsfylt og nyttig? Vi vil gjerne samarbeide med deg. Er du interessert så ta kontakt med frivillighetskontakt Solrun Stølan

Forebyggende team for eldre

Åpen tid på Konnerud sykehjem tirsdager kl 9:00-11:00. Dette er tilbud til deg som ønsker å komme innom for en uforpliktende samtale med forebyggende sykepleier i bydelen. Du kan også ringe om du ønsker å lage en avtale. Gry Kristin Obst. Telefon: 416 64 513

https//www.facebook.com/konnerud-helse-og-omsorgsdistrikt

Ledelse og avdelinger

  • Virksomhetsleder Randi Håkonsen, mobil 918 78 098
  • Avdelingsleder Cecilie Lund Staalhane 409 17 399
  • Frivillighetskontakt , mobil 480 07 983
  • Telefon avdeling Rød 32 04 91 30
  • Telefon avdeling Blå 32 04 91 20

Livsglede for eldre

Drammen kommune samarbeider med stiftelsen Livsglede for Eldre. Alle byens sykehjem er sertifisert som Livsgledehjem.

Konseptet Livsgledehjem går ut på at virksomheten lager et system for å oppfylle ni livsgledekriterier som ivaretar beboernes sosiale,kulturelle og åndelige behov. De ansatte jobber systematisk med å skape et meningsfullt innhold i beboernes hverdag uavhengig av hvem som er på jobb.

Telefon

32 04 91 00

Besøksadresse

Gamleveien 9
3030