Losjeplassen ligger sentralt på Bragernes. De har en fin bakhage og de har kort vei til sentrum og Elvepromenaden.

Nøkkelinformasjon

 • Virksomhetsleder , tlf. 32 04 74 00 / 994 65 059

Losjeplassen helse og omsorgsdistrikt har 50 plasser fordelt på to somatiske langtidsavdelinger i 2. og 3.etg. Av disse er 3 korttidsplasser og en akuttplass.

Hjemmebasert omsorg med hjemmesykepleie og hjemmehjelpstjenester er et tilbud til personer som har et særlig hjelpebehov på grunn av sykdom eller funksjonshemming, hvor hjelpebehovet kan ivaretas i hjemmet.

Dag og kveldssenter har også lokaler på Losjeplassen Helse og Omsorgsdistrikt, de tar imot grupper fra nærmiljøet dag og kveld.

Tilbud

Kafeteria:

Åpningstider

 • mandag–fredag 10.00–1430
 • lørdag og søndag 12.00– 14.30

Kafeteriaen har et godt utvalg av drikke, påsmurt mat, kaffemat og middag.

Telefon: 32 04 74 15

Trådløst nett:

På Losjeplassen er det gratis tilgang til trådløst nettverk.

Frisør og fotpleier:

 • Frisør: Elizabeth A. Jensen – tlf: 32 04 74 23 (mandag, tirsdag og torsdag), mobil: 452 60 701
 • Autorisert fotterapeut med diabeteskompetanse: Liv Hauge, Telefon: 32 04 74 27 (mandag, tirsdag og torsdag), mobil: 920 55 930

Leie av lokaler:

Det er mulig å leie både kafeteria og møtelokaler på Losjeplassen. For
avtale om leie og mer informasjon, ta kontakt med resepsjonen på telefon 32 04 74 00.

Aktiviteter

Din trivsel er viktig for oss og vi har derfor ulike aktiviteter å tilby. Enkelte aktiviteter har faste tider og rullerer gjennom året, mens andre aktiviteter planlegges fortløpende. Virksomheten har et tett samarbeid med frivillige som bidrar til å gjennomføre aktivitetene. Målet er at hver enkelt opplever aktive og meningsfylte dager.

Delta som frivillig?

Har du et ønske om å fylle hverdagen med noe meningsfullt
og nyttig for andre? Vi vil gjerne samarbeide med deg for å kunne utvide vårt aktivitetstilbud til eldre i vårt nærmiljø. Er du interessert ta kontakt med frivillighetskontakt
Thone Jensen på telefon 32 04 74 00.

Ledelse og avdelinger

 • Virksomhetsleder , tlf. 32 04 74 00 / 994 65 059
 • Avdelingsleder hjemmesykepleien , tlf.32 04 74 08 / 909 42 520
 • Avdelingsleder Losjeplassen Bo og Servicesenter, 2. etasje, , tlf.32 04 74 31 / 952 29 775
 • Avdelingsleder Losjeplassen Bo og Servicesenter, 3. etasje , tlf. 32 04 74 34 / 992 42 001
 • Fagrådgiver , tlf.32 04 74 53 / 974 91 649
 • Forebyggende sykepleier , tlf.32 04 74 54 / 952 11 417
 • Frivillighetskontakt , tlf. 32 04 74 00

Livsglede for eldre

Drammen kommune samarbeider med stiftelsen Livsglede for Eldre. Alle byens sykehjem er sertifisert som Livsgledehjem.

Konseptet Livsgledehjem går ut på at virksomheten lager et system for å oppfylle ni livsgledekriterier som ivaretar beboernes sosiale,kulturelle og åndelige behov. De ansatte jobber systematisk med å skape et meningsfullt innhold i beboernes hverdag uavhengig av hvem som er på jobb.

Telefon

32 04 74 00

Besøksadresse

Engene 50
3015 Drammen

Finn aktiviteter i din bydel

Aktivitetsoversikter