Åssiden helse- og omsorgsdistrikt ligger vakkert plassert langs Drammenselva. Det er laget en sansehage i tilknytning til sykehjemmet, til stor glede for pasienter og pårørende.

Nøkkelinformasjon

  • Virksomhetsleder: , tlf: 32 04 76 98 / 91878098

Åssiden sykehjem består av 4 etasjer. Sykehjemmet har totalt botilbud til 64 personer. De hjemmebaserte tjenestene består av to avdelinger, hjemmetjenesten Åssiden og hjemmetjenesten Landfalløya. Det er også et dagsenter for hjemmeboende eldre på Åssiden

Tilbud

Frisør

Det er frisør i 1 etasje som pasienter kan benytte seg av. Time bestilles direkte hos frisør. Personalet kan være behjelpelig med dette. Betaling skjer direkte til frisør.

Fotterapeut

Vi har fotterapeut som pasienter kan bestille time hos, og som har lokal i 1. etasje. Time bestilles direkte hos fotterapeut, men personalet kan også bistå med timebestilling. Betaling skjer direkte til fotterapeut.

Lege

Sykehjemmet har egne sykehjemsleger som kommer på avdelingen 3 dager per uke. Samtale med lege avtales via personalet.

Ledelse og avdelinger

  • Virksomhetsleder: , tlf: 32 04 76 98 / 91878098
  • Avdelingsleder hjemmesykepleien, Landfalløya: , tlf: 948 29 357
  • Avdelingsleder hjemmesykepleien, Åssiden: ,32 04 76 55
  • Avdelingsleder Saniteten bo- og servicesenter 2. etasje: , tlf: 959 71 425
  • Avdelingsleder Saniteten bo- og servicesenter 3. etasje: , tlf. 32 04 77 09 / 994 00 627.
  • Avdelingsleder Saniteten bo- og servicesenter 4. etasje:  tlf. 32 04 76 85/ 409 17 399
  • Forebyggende sykepleier: og , tlf. 32 04 76 50
  • Fagrådgiver: , tlf. 32 04 76 91 / 408 01 482
  • Frivillighetskontakt: , mobil 40 82 02 32

 

Livsglede for eldre

Drammen kommune samarbeider med stiftelsen Livsglede for Eldre. Alle byens sykehjem er sertifisert som Livsgledehjem.

Konseptet Livsgledehjem går ut på at virksomheten lager et system for å oppfylle ni livsgledekriterier som ivaretar beboernes sosiale,kulturelle og åndelige behov. De ansatte jobber systematisk med å skape et meningsfullt innhold i beboernes hverdag uavhengig av hvem som er på jobb.

Telefon

32 04 76 50

E-post

Besøksadresse

Ingvald Ludvigsensgate 17
3037 Drammen

Finn aktiviteter i din bydel

Aktivitetsoversikter