Marienlyst helse og omsorgsdistrikt ligger i et naturskjønt område med grøntområder og parker og en andedam. Det er også gang– og sykkelvei tilknyttet både sykehjemmet og bofellesskapet.

Nøkkelinformasjon

 • Virksomhetsleder: , telefon 32 04 85 53/ 970 44 474

Strømsø sykehjem har tre avdelinger med til sammen 39 beboere, to avdelinger for personer med kognitiv svikt/demens og en for somatikk.  Schwartz gate bofellesskap er for personer med kognitiv svikt/demens og består av 16 leiligheter.  Sykehjemmet ble sertifisert som Livsgledesykehjem i juni 2016.

Virksomheten har forebyggende sykepleier som driver oppsøkende virksomhet til eldre over 75 år som bor i eget hjem.

Tilbud

Kafeteria

I Marinlyst helse- og omsorgsdistrikt er det to kafeteriaer:

 • Kafeteriaen på Strømsø sykehjem:
  • Åpningstider: Hverdager: 09.00 – 15.30, lørdag og søndag fra 10.00 – 15.00.
 • Blichs – Schultz kafe.           
  • Åpningstider: Hverdager: 09.00 – 15.30

Her er det mulighet for å få kjøpt, drikke, smørbrød, kake og middag. Kafeteriaen er en fin møteplass og åpen for alle.

Har dere behov for å samles, enten feiring eller for annen anledning? Vi har muligheter i kafeteriaen på sykehjemmet og i Schultz kafe, for mer informasjon ring: 32048500

Frisør og fotpleier

Det er frisør og fotpleier på Strømsø sykehjem som alle kan benytte seg av. Time bestilles direkte hos frisør/fotpleier. Personalet kan være behjelpelig med dette. Betaling skjer direkte til frisøren/fotpleieren.

Lege

Sykehjemmet har egen sykehjemslege som kommer to ganger per uke. Samtale med lege avtales via personalet.

Ledelse og avdelinger

 • Virksomhetsleder: , telefon 32 04 85 53/ 970 44 474
 • Avdelingsleder  institusjon avdeling C og D: , telefon 408 20 222
 • Avdelingsleder institusjon avdeling B og natt: , telefon 32 04 85 13 
 • Avdelingsleder hjemmesykepleien og Schwartz gate: , telefon 32 04 85 56
 • Fagrådgiver: : 977 10 474
 • Forebyggende sykepleier 409 03 736
 • Frivillighetskontakt, , resepsjon 32 04 85 00

Telefon

32 04 85 00

E-post

Besøksadresse

Knoffsgate 22
3044 Drammen

Finn aktiviteter i din bydel

Aktivitetsoversikter