Startlån til å beholde boligen

Dersom du har gjeldsproblemer som er så store at du ikke klarer å betale ditt boliglån, kan du søke om startlån og tilskudd til refinansiering.

Hva kan du søke om?

Dersom du står i fare for å miste din eide bolig etter samlivsbrudd, eller av andre grunner ikke klarer å betjene dine samlede gjeldsforpliktelser, kan du søke om startlån til refinansiering.

Er du varig vanskeligstilt med svært lav inntekt kan du også bli vurdert for et rente- og avdragsfritt lån kalt tilskudd til etablering, som kan gis sammen med startlån. Dette nedskrives med 5 % årlig over 20 år.

Krav til deg som søker

 • Du må være over 18 år
 • Du må kunne betjene renter og avdrag på lånet
 • Boligen må være nøktern og egnet for hvor mange som skal bo i boligen
 • Boligens verdi må være høy nok til å sikre hele lånesummen.

Søknadsfrist

Du kan søke hele året.

Slik søker du om startlån til refinansiering av bolig

1. Du trenger disse vedleggene:

 • Bostedsattest for alle i husstanden (fås hos skatteetaten)
 • Utskrift av likning for de to siste årene
 • Bekreftet kopi av siste års selvangivelse (fås hos skatteetaten)
 • Lønns- og/eller trygdeslipp for de siste to måneder
 • Arbeidskontrakt dersom du er i arbeid
 • Vedtak om trygd dersom du har trygdeytelser
 • Dokumentasjon på all annen inntekt enn lønn og trygd
 • Dokumentasjon på all gjeld
 • Dokumentasjon på oppsparte midler eller formue
 • Leieavtale og eventuell oppsigelse hvis du leier bolig
 • Utskrift av panteheftelser fra Statens kartverk.

Hvis du skal overta bolig etter samlivsbrudd, må du levere:

 • en skriftlig avtale som bekrefter dette og som viser avtalt kjøpesum. Avtalen må være signert av begge
 • Separasjons- eller skilsmissepapirer, bekreftelse på oppløsning av ekteskap ved dom eller avtalt oppløsning av samboerforhold
 • Dokumentasjon på hvem som skal ha daglig omsorg for barna ved samlivsbrudd.

​Boligtjenestens saksbehandler kan be om annen eller mer dokumentasjon hvis det er nødvendig.

2. Send inn søknad

På husbanken sider kan du velge eSøknad eller laste ned søknadsskjema.

Adressen til boligtjenesten finner du under.

Dersom du trenger hjelp med utfylling av søknaden, kan du ta kontakt med boligtjenesten

Kontaktinformasjon boligtjenesten

Tjenestetildeling og samordning, Boligtjenesten
Postadresse: Postboks 7500, 3008 Drammen
Besøksadresse: Grønland 55, 7 etg.
Telefon: 32 04 55 70