Startlån til ny bolig

Du kan få startlån dersom du har hatt langvarige problemer med å få lån eller tilstrekkelig lånebeløp i en privat bank.

Hva kan du søke om?

 • Dersom du ikke får lån i banken kan du søke om å låne hele kjøpesummen hos oss
 • Du kan få lån til en nøktern og egnet bolig i Drammen med hensyn til pris, størrelse og standard

Er du varig vanskeligstilt med svært lav inntekt kan du også bli vurdert for et rente- og avdragsfritt lån kalt tilskudd til etablering, som kan gis sammen med startlån. Dette nedskrives med 5 % årlig over 20 år.

Krav til søker

 • Du må være folkeregistrert i Drammen kommune
 • Du må være over 18 år
 • Du må være varig økonomisk vanskeligstilt
 • Du må ha fast inntekt, eller være varig trygdet
 • Du må kunne betjene renter og avdrag på lånet
 • Dersom dere er et par og skal søke lån må begge stå ansvarlig for lånet

Vi stiller ikke krav om egenkapital eller kausjon i annen bolig.

Startlån tildeles etter en behovsprøving. Vi legger vekt på om du forventes å ha langvarige problemer med å finansiere eid bolig og om du har benyttet muligheten til sparing.

Søknadsfrist

Du kan søke hele året.

Slik søker du om startlån til kjøp av bolig:

1. Du trenger disse vedleggene:

 • Bostedsattest for alle i husstanden (fås hos skatteetaten)
 • Utskrift av likning for de to siste årene (fås hos skatteetaten)
 • Bekreftet kopi av siste års selvangivelse (fås hos skatteetaten)
 • Lønns- og/eller trygdeslipp for de siste to måneder
 • Arbeidskontrakt dersom du er i arbeid
 • Vedtak om trygd dersom du har trygdeytelser
 • Dokumentasjon på all annen inntekt enn lønn og trygd
 • Dokumentasjon på all gjeld
 • Dokumentasjon på oppsparte midler eller formue
 • Leieavtale og eventuell oppsigelse hvis du leier bolig
 • Bekreftelse på annen finansiering eller egenkapital
 • Avslag fra minimum to private banker.

2. Send inn søknad

husbanken sider kan du velge eSøknad eller laste ned søknadsskjema. Adressen til boligtjenesten finner du under.

Dersom du trenger hjelp med utfylling av søknaden, kan du ta kontakt med oss.

Kontaktinformasjon boligtjenesten

Tjenestetildeling og samordning, Boligtjenesten
Postadresse: Postboks 7500, 3008 Drammen
Besøksadresse: Grønland 51, 3045 Drammen.
Telefon: 32 04 55 70

3. Send inn egenerklæring

Skriv ut egenerklæring på slutten av søknadsprosessen, signer og send sammen med vedleggene til boligtjenesten

Hva skjer videre?

Boligtjenesten behandler saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, får du skriftlig beskjed om det.

Når du eventuelt har fått forhåndsgodkjenning eller lånetilsagn kan du starte jakten på egen bolig. Eventuelle bud gis til megler, som kontakter bydelen for å få godkjent finansieringen og boligen. Underskrevet kontrakt og takstdokumenter må leveres til boligtjenesten som iverksetter utbetaling.

Klage

Klagefrist er tre uker fra du mottar vedtaket. Klagen må inneholde begrunnelse for klagen og eventuelle nye opplysninger og dokumentasjon. Send klagen til boligkontoret som har fattet vedtaket.