En livsløpsbolig (omsorgsbolig) er en leilighet med livsløpsstandard. Livsløpsboliger ligger fordelt i helse- og omsorgsdistriktene. Noen av omsorgsboligene er bygget i tilknytning til sykehjem, kafé og dagsenter.

Livsløpsboliger er oppført med offentlig tilskudd og forbeholdt personer som på grunn av sykdom eller funksjonsnedsettelse har behov for det. Det er kommunen som godkjenner kjøpere (og skal påse at boligene kjøpes av personer som har størst behov for omsorgsbolig.)

Private livsløpsboliger er organisert i borettslag og du betaler husleie. Megler eller advokat foretar prosessen med kjøp og salg.

Har du behov for hjemmesykepleie eller annen hjelp fra kommunen, må du søke om det på lik linje som andre som bor i egen bolig.