Ditt ansvar for boligen

Sammen tar vi vare på boligen din og fellesområdene. Som hovedregel har Drammen eiendom ansvar for det ytre vedlikeholdet og driften av eiendommene og du har ansvar for vedlikehold inne i boligen.

Leietakeres ansvar er regulert av leiekontrakt med husordensregler. Som leietaker har du ansvar for indre vedlikehold i boligen:

 • Avløp skal fungere og kraner skal ikke dryppe
 • Du må sørge for åpne avløp og å skifte pakning når det trengs, for å unngå lekkasjer
 • I leiligheter med mekanisk avtrekk over komfyr (ovnshette), skal avtrekket alltid stå på. Luftsirkulasjonen hindrer fuktskader
 • Sørg for godt renhold og tørk opp alt vannsøl.
 • Du må sørge for å rense avløp jevnlig for å unngå at det tetter seg. Se hvordan du renser sluket på badet (video).
 • Ikke kast andre ting enn toalettpapir i toalettet, ellers tettes avløpsrørene
 • Kraner skal ikke dryppe
 • Lufteventiler skal stå åpne
 • Tørk bort vannsøl for å unngå fuktskader
 • Ønsker du å foreta endringer på badet, som å skifte ut et badekar, må du få tillatelse av oss. Fagfolk må kontrollere at vegg og gulvflater er vannavstøtende
 • Du må straks si fra til kundesenteret om det kommer en vannlekkasje. Vi hjelper deg å få skaden utbedret av fagfolk.
 • Du er også ansvarlig for at alle overflater, som vegger og vinduer, behandles på en forsvarlig måte
 • Ser du knuste vinduer i gården din, eller knuser vinduer i din egen leilighet, si fra til Drammen eiendom så raskt som mulig. Skaden må repareres raskt for å hindre flere skader
 • Parabolantenner er ikke tillatt i noen av våre eiendommer.
 • Har du lyst til å male leiligheten din må du søke Drammen eiendom om dette

Du har ansvaret for dine nøkler. Mister du nøklene dine kan du kjøpe nye ved å henvende deg til boligtjenesten

 • Hvis du har låst deg ute eller mistet nøkkel må du selv bestille og betale for låsesmed.
 • Du kan ikke ha husdyr uten skriftlig tillatelse

Du må si fra til boligtjenesten eller Drammen eiendom hvis du oppdager skadedyr i leiligheten din eller på fellesområdene. Vi bestiller skadedyrkontroll og sørger for sanering.

 • Du må slippe inn de som skal fjerne skadedyrene. Hindrer du arbeidet, kan det føre til at problemet sprer seg til andre leiligheter
 • Veggedyr er et økende problem i alle storbyer, se informasjon om veggedyr hos Folkehelseinstituttet. Du kan begrense risikoen for å få veggedyr å unngå å kjøpe/få brukte møbler som seng, madrass og sofa. Etter reiser er det lurt å støvsuge kofferten og vaske klær på 60 til 100 grader eller en til to timer i tørketrommel.
 • Bruk avfallshusene eller andre egnede mottak til søppel
 • Annet avfall som møbler og lignende skal ikke slenges i fellesområder eller utenfor søppelhusene, men kjøres bort av leietakeren selv.
 • Møbler og avfall i fellesområdene utgjør en brannfare. Finnes det møbler og avfall i din gård? Ta kontakt med kundesenteret.
 • Du må skifte batteri i røykvarsler og kontrollere at brannslukkingsapparat finnes og er i orden.
 • Du må unngå å blokkere korridorer eller oppganger som er rømningsvei ved brann.
 • Vi anbefaler alle å tegne egen innboforsikring for innbo og løsøre. Kontakt et forsikringsselskap for tilbud
 • Private forsikringsavtaler dekker tap ved brann og tyveri fra egen leilighet
 • Egen forsikring dekker også kostnadene til midlertidig bosted, dersom din bolig blir skadet i brann.
 • Alle dager mellom kl 23.00 og kl 07.00 skal det være ro i leilighetene.
 • Musikkinstrumenter, radio, TV, stereoanlegg og lignende må ikke brukes i den grad at det plager naboene.
 • Musikkøvelser er ikke tillatt på søndager/helligdager eller etter kl 19.00 på hverdager. Du har det hele og fulle ansvaret for dine besøkende.