Husleie

Betale husleie

  • ​Husleien forfaller den 20. hver måned, og du har ansvar for å betale til rett tid
  • Dersom du ikke har mottatt giro innen den en uke før husleien forfaller ta kontakt med boligtjenesten
  • Du kan søke om bostøtte

Elektronisk betaling av husleie

Du kan inngå avtale om Avtalegiro og/eller eFaktura. Med eFaktura får du ferdig utfylt faktura i nettbanken og slipper å taste inn lange KID-og kontonummer. eFaktura kan du bestille selv i nettbanken, og banken din kan hjelpe deg med å opprette Avtalegiro.

Hva skjer hvis du ikke betaler

  • Vi sender en purring med gebyr 15-20 dager etter husleien har forfall. Har du fortsatt ikke betalt, får du en advarsel til etter tre uker, før du blir kastet ut.
  • Det er viktig at du snakker med boligtjenesten om betaling av det du skylder. Vi hjelper deg gjerne med en nedbetalingsavtale
  • Du kan også få økonomisk veiledning og hjelp av NAV-kontoret ditt. Ta kontakt så tidlig som mulig.

Fastsettelse av husleien

Husleiene i Drammen kommune sine boliger settes på bakgrunn av leieprisene på lignende boliger leid ut på lignende vilkår i markedet. Vanligvis ligger husleien lavere enn markedsleien.

Husleien justeres hvert år.