Tilrettelagt bolig

Eldre, syke, funksjonshemmede og andre som har behov kan søke om å få leie en tilrettelagt bolig.

En livsløpsbolig (omsorgsbolig) er tilpasset bevegelseshemmede og tilrettelagt for at du skal kunne motta nødvendige tjenester og omsorg. Boligen er ditt eget hjem, og tildeling av hjemmetjenester skjer som for andre hjemmeboende.

For å forsikre oss om at du får det tilbudet som passer best for deg, kommer vi vanligvis på hjemmebesøk. Avtale om hjemmebesøk gjør vi med deg eller den du har gitt fullmakt.

Søk om å få leie tilrettelagt bolig ved å bruke søknadsskjemaet for kommunal bolig.