Et sykehjem er et heldøgns bo- og omsorgstilbud for deg som har behov for stor grad av medisinsk og sykepleiefaglig oppfølging og stell gjennom døgnet.

Før du får innvilget botilbud i sykehjem skal som regel andre tiltak, som for eksempel økte hjemmetjenester, dagsenter og korttidssopphold, være prøvd. 

Hvordan er det å bo på sykehjem? 

På sykehjemmet blir hjelpen tilpasset den enkelte ut fra faglige vurderinger. Et sykehjem har vanligvis flere avdelinger, og noen kan være tilrettelagt for enkelte pasientgrupper.

Personalet ved sykehjemmet består av sykepleiere, helsefagarbeidere og pleiemedarbeidere. Sykehjemmene har en egen tilsynslege. Du får også dekket ordinær tannbehandling når du bor på sykehjem.

I innkomstsamtalen kartlegger vi hva du trenger hjelp til og vi vil legge til rette for at du skal kunne fortsette med dine interesser og individuelle aktiviteter. Du vil få en primærkontakt som er din og dine pårørendes kontaktperson.

Alle byens sykehjem er sertifisert som Livsgledesykehjem.

Oversikt over helse- og omsorgsdistrikt og sykehjem i Drammen

Hvordan søker jeg om botilbud i sykehjem?

Regelverk

Retten til heldøgns omsorg i Drammen kommune er regulert i en lokal forskrift vedtatt av bystyret: