Pedagogisk-psykologisk tjeneste kan bidra med hjelp og støtte, drøftinger og veiledning.

Kompetansegruppen har bred og variert erfaring fra direkte arbeid med barn, unge og voksne som har diagnose innenfor autismespekteret, asperger og gjennomgripende utviklingsforstyrrelser.

Kontaktperson i PP-tjenesten

Jan Magne Haugane Berg
Tlf: 32 04 67 08
E-post: