Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) er kommunens rådgivende og sakkyndige instans for barn, ungdom og voksne med særlige tilretteleggingsbehov.

Nøkkelinformasjon

Gjennom utviklingsarbeid og individrettet arbeid kan PP-tjenesten bidra til at barn, ungdom og voksne får gode og likeverdige opplærings- og utviklingsmuligheter.

Utreder og gir råd 

PP-tjenesten utreder ulike vansker og tilretteleggingsbehov hos barn, ungdom og voksne, og gir råd og veiledning til barnehage og skole. PP-tjenesten kan bidra med kompetanseheving i barnehager og skoler gjennom kurs, nettverk og konsultasjoner til de ansatte.

Team knyttet til distriktene

  • Bragernes
  • Fjell/Konnerud
  • Strømsø

Henvisningsskjema

Skjemaer for samarbeidspartnere

Skjemaene nedenfor kan benyttes av spesialpedagoger, lærere, førskolelærere og andre som er i kontakt med Senter for oppvekst.

Telefon

32 04 66 00

E-post

Besøksadresse

Telthusgata 8
3044 Drammen

Postadresse

Postboks 671 Strømsø, 3003 Drammen

Tidlig inn

Rask intervensjon og oppfølging av barn (0–6 år) og familier i risiko (pdf)