Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) er kommunens rådgivende og sakkyndige instans for barn, ungdom og voksne med særlige tilretteleggingsbehov.

Nøkkelinformasjon

Gjennom utviklingsarbeid og individrettet arbeid kan PP-tjenesten bidra til at barn, ungdom og voksne får gode og likeverdige opplærings- og utviklingsmuligheter.

I PP-tjenesten arbeider blant annet:

  • psykologer
  • pedagogisk-psykologisk rådgivere
  • spesialpedagoger
  • logopeder

Utreder og gir råd 

PP-tjenesten utreder ulike vansker og tilretteleggingsbehov hos barn, ungdom og voksne, og gir råd og veiledning til barnehage og skole. PP-tjenesten kan bidra med kompetanseheving i barnehager og skoler gjennom kurs, nettverk og konsultasjoner til de ansatte.

Fire team knyttet til distriktene

  • Bragernes
  • Fjell
  • Konnerud
  • Strømsø
  • PP-tjenesten i Drammen bistår også Svelvik kommune

Henvisningskjema

Skjemaer for samarbeidspartnere

Skjemaene nedenfor kan benyttes av spesialpedagoger, lærere, førskolelærere og andre som er i kontakt med Senter for oppvekst.

Telefon

32 04 66 00

E-post

Besøksadresse

Amtmand Blomsgate 1 (inngang fra Nedre Torggate)
3015 Drammen

Tidlig inn

Rask intervensjon og oppfølging av barn (0–6 år) og familier i risiko (pdf)