Kontaktinformasjon NAV Drammen

Besøksadresse

NAV-huset, Grønland 55

Åpningstid

  • 09.00 – 15.00
  • Kontoret er betjent 11.00 – 14.00
  • I ubetjent tidsrom er NAVs selvbetjeningsløsninger tilgjengelige.

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 1583, 3007 Drammen

Telefaks

32 83 11 31

Kontornummer

0602

Organisasjonsnummer:

995 145 359