Økonomisk sosialhjelp

Dersom du ikke har eller kan skaffe deg tilstrekkelig inntekter til å kjøpe mat, betale for husleie eller strøm, kan du søke om økonomisk sosialhjelp ved NAV Drammen.

Du kan få råd og veiledning om hvilke muligheter du har i din situasjon. Dersom du ikke har eller kan skaffe deg tilstrekkelig inntekter til å kjøpe mat, betale for husleie eller strøm, kan du søke om økonomisk sosialhjelp ved NAV Drammen.

Du kan søke økonomisk sosialhjelp hvis du:

 • Oppholder deg lovlig i Norge
 • Bor fast i Norge
 • Ikke har penger til for eksempel mat, husleie eller strøm
 • Ikke kan sørge for deg selv gjennom jobb eller andre inntekter

Vedlegg som må følge med søknaden

 • Gyldig legitimasjon
 • Bekreftelse på oppholdstillatelse hvis du ikke er nordisk statsborger
 • Ved endring i sivilstatus: separasjonsbevilling, samværsavtale etc.
 • Lønnslipper eller annen dokumentasjon på alle inntekter for siste 3 måneder
 • Siste skattemelding. Hvis du ikke har opplysningene tilgjengelig, kan du finne dem på skatteetatens nettsider
 • Kontoutskrifter fra alle bankkonti for siste 3 måneder
 • Dokumentasjon på boforhold
 • Fakturaer som viser utgifter til for eksempel husleie, boliglån og strøm
 • Dokumentasjon på utgifter til barns aktiviteter, barnehage, SFO m.m.

Veiledning – søknad om økonomisk sosialhjelp (pdf)

Fyll ut søknadsskjema

Du kan sende søknadskjema per post eller du kan  henvende deg til  NAV Drammen når du skal levere søknad. NAV-kontoret kan ha behov for å snakke med deg om din situasjon før søknaden ferdigbehandles.

Hvis du ønsker at noen andre enn deg (for eksempel venner, samboer, hjelpeinstanser) skal få informasjon eller representere deg i din sak, må du gi en skriftlig fullmakt til NAV Drammen. Du bestemmer selv hva fullmakten skal omfatte, og hvor lenge den skal gjelde. Utfylt fullmaktsskjema sendes til NAV Drammen.

Ferdig utfylt skjema må skrives ut og undertegnes

Send inn søknadskjema eller lever det på NAV Drammen

Når søknaden din er behandlet får du et skriftlig vedtak. Tar saksbehandlingen lenger enn 28 dager får du et foreløpig svar.

Hvis du mener at vedtaket er feil, kan du klage. Klagefrist er tre uker fra du mottar vedtaket. I vedtaket får du også informasjon om hvordan du klager. Du må forklare hva konkret du vil klage på og vedlegge eventuelle nye opplysninger og dokumentasjon. Klagen skal sendes eller leveres til NAV Drammen.

Hvis du trenger hjelp til å klage, kan du henvende deg til NAV Drammen.