Det kan tildeles spesialpedagogisk hjelp til barnet.

Før tildeling

Tildelingen krever at sakkyndig vurdering først er utarbeidet av Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), og at denne konkluderer med at barnet trenger spesialpedagogisk hjelp etter Barnehageloven.

Hvem kan henvise til PPT?

  • barnehagen
  • foreldre
  • helsestasjon

Vedtak om spesialpedagogisk hjelp

Det fattes enkeltvedtak for hvert barn, og vedtaket sendes til foreldrene. Vedtaket tildeles som årstimer spesialpedagogisk hjelp til barnet, og angir eventuell fordeling av timene mellom pedagog og assistent. Foreldrene har klagrett på vedtaket.

Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder er hjemlet i Barnehageloven §19 a-e.

Kontakt Forvaltningskontoret for barnehager på telefon 32 04 43 00 hvis du har spørsmål i forhold til spesialpedagogisk hjelp.