Er du funksjonshemmet, kan du søke om å få utstedt et ledsagerbevis. Ledsagerbeviset gir den personen som ledsager deg fri eller rabattert adgang til en del kultur- og fritidsarrangement og til visse transportmidler. Beviset utstedes til deg.

Søk om ledsagerbevis

Hvem kan få?

Alle funksjonshemmede kan søke, uansett inntekt. Det har heller ingen betydning om du mottar trygdeytelser.

Pris

Ledsagerbevis er gratis.

Her kan beviset brukes

Disse stedene kan ledsagerbeviset brukes i Drammen