Tjenester for funksjonshemmede flytter 1. april til Telthusgata 8 (gamle Strømsø skole).

Bistand til familier med barn og ungdom under 18 år, hvor barnet eller den unge har midlertidig eller varig funksjonssvikt.

Våre tjenester

Vi skal legge til rette for utvikling, opprettholdelse og gjenvinning av egen funksjonsevne, slik at barnet blir mest mulig selvstendig. Ressursene skal utnyttes best mulig i forhold til barnets hjelpebehov og utsiktene til endring.

Andre hjelpetilbud

  • Miljøterapitjeneste – praktisk bistand og oppfølging av daglige aktiviteter og ferdigheter
  • Plass i institusjon eller bolig med heldøgns omsorgstjenester til barn og ungdom som har behov for det på grunn av sin nedsatte funksjonsevne
  • Råd og veiledning

Kontakt

Tjenester for funksjonshemmede

Besøksadresse: Telthusgata 8, 3044 Drammen

Postadresse: Postboks 671 Strømsø, 3003 Drammen

Telefon: 32 04 66 00
E-post: