Bekkevollen barne- og avlastningsbolig har to avdelinger, Hestenga og Solenga.

Nøkkelinformasjon

  • Avlastning til foreldre med hjemmeboende funksjonshemmede barn i alderen 0–18 år.
  • Bolig med heldøgns omsorgstjeneste for funksjonshemmede barn.

Telefon

Solenga: 32 04 58 91, Hestenga: 32 04 58 96

Besøksadresse

Buskerudveien 166
3027 Drammen