Tilrettelagt fritid

Tilrettelagt fritid skal bistå barn, unge og voksne med ulike funksjonsvansker til deltagelse i kultur- og fritidsaktiviteter de selv ønsker. 
I møte med den enkelte skal vi sammen komme fram til ønsker for fritiden og behov for bistand.

Tjenesten tilrettelagt fritid kan gis som:

  • Individuell fritidskontakt
  • Gruppetilbud
  • Et individuelt tilpasset tilbud i samarbeid med en forening/organisasjon etter metoden Fritid med bistand