For deg som er fritidskontakt

Viktig informasjon, tips og råd til deg som allerede er fritidskontakt/oppdragstaker eller som ønsker å bli det. 

Du kan også laste ned vår brosjyre.

Som oppdragstaker hos Tilrettelagt fritid får du alltid tildelt en kontaktperson som har ansvar for veiledning og oppfølging av deg og ordningen du jobber innenfor.

Hvem som er din kontaktperson finner du nederst på oppdragsavtalen din. Tilrettelagt fritid følger opp med jevne mellomrom, men det er viktig at du tar kontakt dersom du har behov for veiledning utenom disse faste kontaktpunktene.

Høgskolen i Bergen har etter oppdrag fra Helsedirektoratet utviklet en nettbasert informasjons- og opplæringsressurs "Fritid med mening" for fritidskontakter/oppdragstakere. Denne består av korte dramatiserte filmer som viser ulike mennesker og situasjoner som fritidskontakter kan møte. Det gis også tilgang til fordypningshefte og relevante linker.

Fritid med mening – nettbasert opplæringsressurs

Som oppdragstaker hos oss mottar du lønn per time samt utgiftsdekning per time eller måned.

Utgiftsdekningen skal dekke dine utgifter til aktivitet, mat, drikke og transport i oppdraget. Der ikke annet er avtalt skal tjenestemottaker alltid dekke sine egne utgifter.

I noen oppdrag utbetales også kjøregodtgjøring etter statens regulativ.

Når skal listene leveres?

Timer skal leveres/registreres minimum hver andre måned og innenfor rett kalenderår. De manuelle timelistene må være levert innen den 20. i hver måned og på GAT er fristen 25. hver måned. Da får du utbetalt lønn den 12. måneden etter. På timelisten skal du også skrive kort hva timene er brukt til. 
De manuelle timelistene skal alltid attesteres av tjenestemottaker eller foresatte der tjenestemottakeren er under 18 år.

To ganger i året, henholdsvis mai og oktober, skal du levere en litt fyldigere rapport på eget skjema.

Hvor skal listene leveres?

  • Sendes pr. post til Drammen kommune, Virksomhet Kultur
, Postboks 7500, 3008 Drammen
  • Leveres i vår postkasse i 3. etasje på Grønland 60