Vil du bli fritidskontakt?

Et oppdrag hos oss er både meningsfullt og spennende. Du vil få muligheten til å bistå en eller flere personer på deres fritid, og bidra til å gi denne innhold og mening.

Som fritidskontakt kan du jobbe enten individuelt eller som gruppeleder.

Våre tjenestemottakere er barn, ungdom og voksne med ulike behov for tilrettelegging. Vi forsøker å matche oppdragstaker og tjenestemottaker ut fra felles interesser og ståsted.

Krav til deg:

  • Du må ha interesse av å jobbe med mennesker og et ønske om å bidra til at andre får meningsfulle kultur- og fritidsaktiviteter. 

  • Du må ha fylt 18 år.
  • Du må kunne jobbe 12-16 timer pr. måned.
  • For å skape stabilitet for brukeren, bør du kunne binde deg over en lengre periode.

Oppdrag lønnes per time, i tillegg utbetales det utgiftsdekning.

Søk om å bli fritidskontakt

Elektronisk søknadsskjema

Svar på søknaden

Du får svar på søknaden digitalt, ved hjelp av SvarUt. Det betyr at du blir varslet om at du har fått svar på sms eller e-post, så må du logge inn i Altinn for å lese svaret.