Vil du ha fritidskontakt?

Søk om fritidskontakt

Tilrettelagt fritid samarbeider med Kontor for tjenestetildeling og Senter for oppvekst i en bestiller-/utførermodell der de bestiller og Tilrettelagt fritid utfører. 
Det vil si at søknad om tjenesten Tilrettelagt fritid behandles av bestillerkontorene.

Kontakt Tjenestetildeling og samordning

Telefon: 32 04 55 70 
E-post: 

Kontakt Senter for oppvekst

Telefon: 32 04 66 00 
E-post: