Botilbud

For deg over 18 år som har behov for bolig, har kommunen flere botilbud.

Vi har tilrettelagte boliger plassert på ulike adresser i kommunen, og noen av disse er bemannet. Du kan også søke om tjenester der du bor.