Ambulant team

Ambulant team tilbyr tjenester til deg over 18 år som bor selvstendig eller hjemme hos pårørende.

Disse tjenestene er for deg som trenger støtte til å mestre enkelte gjøremål i din hverdag, men klarer endel selv. Din veileder bistår deg, slik at du kan leve et mest mulig selvstendig liv.

Du søker kontor for tjenestetildeling om tjenester.