Arbeid og aktivitet

Dagtilbud er for deg over 18 år som har behov for aktiviteter på dagtid i trygge (organiserte) omgivelser. Aktiviteter og arbeidsoppgaver organiseres og tilrettelegges utfra dine forutsetninger. Vi samarbeider med øvrige bedrifter for å få tilgang på ulike typer oppdrag som passer deg.

Du søker kontor for tjenestetildeling om tjenester.