Avlastning

Avlastningstiltak er et tilbud til personer og familier med særlig tyngende omsorgsarbeid.

Tilbudet skal gjøre det mulig for deg som omsorgsyter å opprettholde gode familierelasjoner, bevare sosiale nettverk og få mulighet for nødvendig og regelmessig fritid og ferie.

Avlastningen kan organiseres som døgn eller timesavlastning.

Du søker kontor for tjenestetildeling om avlastning.