Tema:

Deltakende innbyggere

Innbyggerundersøkelse om utvikling av sykehustomta og sentrum

Drammen sykehus skal flytte til Brakerøya i 2025. Kommunen inviterer deg til å svare på en innbyggerundersøkelse om hvordan dagens sykehusområde kan utvikles til en ny, sentrumsnær bydel når sykehuset flytter. Fortell oss hva du tenker om sykehustomta og Drammen sentrum! Utvidet svarfrist er 18. juni.

Åpne møter i kommunedelene om ny arealplan

Forslag til ny arealplan i Drammen kommune er på høring. Det inviteres derfor til åpne møter i alle kommunedelene. Der får innbyggerne vite mer om hva forslaget til ny arealdel innebærer og hvordan man kan sende egne innspill.

Bli med på frivilligbørs

Trenger du lokaler, noen som kan holde foredrag eller underholde på et arrangement? Eller ønsker du å dele din kompetanse, gi praktisk hjelp eller låne bort utstyr? 23. november er det klart for frivilligbørs i Mjøndalen samfunnshus.

Kastfeltet på Strømsø - hva skal det brukes til?

Under en innovasjonskonferanse med elever fra Drammen videregående og Marienlyst ungdomsskole skal ungdommene komme med forslag til hva kastfeltet kan fylles med, Dette er første steg på veien før utbyggingen av Strømsø aktivitetspark begynner på sikt.

Lærer om å ta egne valg

Torsdag var det en viktig samling i Drammen. Den handlet om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne. - Dette må vi jobbe masse med videre. Dette kan vi ikke legge på hylla, sier Anette Nordskag som selv er brukerrepresentant.

Kommunen får bydelsmødre

3. mai var det duket for diplomfest i storstua i Drammen rådhus. Ordfører Monica Myrvold Berg inviterte de kommende bydelsmødrene til en høytidelig seremoni. 14 flotte kvinner som alle bor i Drammen kommune, har gått gjennom et omfattende opplæringsprogram, og kan nå endelig kalle seg bydelsmødre!

En satsing på barn og unge på Strømsø

Også i 2022 har regjeringen bevilget 11,6 millioner kroner til områdesatsingen på Strømsø. Områdesatsingen Strømsø 2030 fokuserer i år særlig på barn og unge, kvaliteter i nærmiljøet og å involvere innbyggerne.

Sterkere sammen på Bragernes og Øren

Skoler, idrettslag, nærutvalg, foreninger og frivillige jobber sammen for at barn og unge skal ha en god oppvekst på Bragernes og Øren. Elevene har gjennomført en spørreundersøkelse som ble presentert på en workshop for viktige aktører.

Hva synes du om kommunens tjenester?

Drammen kommune sender i disse dager ut en spørreundersøkelse til 35.000 innbyggere. Dersom du er blant dem som trekkes ut til å få undersøkelsen, kan du i løpet av noen minutter bidra til utviklingen av kommunens tjenester ved å svare på spørsmålene.