Tema:

God oppvekst og godt liv

De viktige fastlegene

Fastlegen er viktig for mange. Særlig viktig er det hvis du har kronisk sykdom og behov for å gå ofte til legen. Visste du at det å ha samme lege over tid også øker sjansen for god helse?

Gir gratis sykkelservice på skolene

Buskerudbyen har så langt fikset over 1500 barnesykler helt gratis – og flere skal det bli! Forrige uke fikk Konnerud skole besøk. Denne uken er det Fjell skole som står for tur.

Årets lærlingkull på plass

– Drammen kommune er heldige som kan ønske så mange nye lærlinger velkommen, sa ordfører Monica Myrvold Berg da kommunens nye lærlinger var samlet til oppstart 31. juli.

Nå utsmykkes undergangen til Union

Det blir et stort mangfold både i kunstuttrykk, tilhørighet og alder når 18 kunstnere i disse dager jobber med å utsmykke undergangen mellom busstasjonen og Union.

Unik beredskapsavtale med frivillige organisasjoner

– Hvorfor har vi ikke tenkt på dette før? sa en strålende fornøyd ordfører Monica Myrvold Berg da hun forrige uke signerte en felles samarbeidsavtale om beredskap med Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norske Kvinners Sanitetsforening.

Vil være en som Norge trenger

For ett år og en dag siden reiste Anna Larsen med mann og sønn fra Ukraina til Norge. De trodde de skulle tilbake etter to-tre uker. I dag, ett år etter invasjonen, har Drammen kommune igjen heist det ukrainske flagget på rådhuset – i solidaritet med hele det ukrainske folket.

Må finne gode løsninger sammen

Eldreomsorgen blir krevende i årene som kommer. Men hva må gjøres for sikre gode tjenester i morgendagens eldreomsorg? Det arbeidet er i gang i Norge og i Drammen kommune.

Nytt kommuneombud på plass

Et nytt kommuneombud er på plass i Drammen kommune. Han heter Aleksander Hamre Leet, og begynte i jobben etter nyttår. Han skal være ombud for alle innbyggerne i kommunen.

Nye stjerner på Brandengen skole

Sist uke ble nye stjerner avduket i det nye bygget på Brandengen skole. Rektor Gro Tveten avduket kunstverket til kunstner Ingrid Solvik.

Bli med på frivilligbørs

Trenger du lokaler, noen som kan holde foredrag eller underholde på et arrangement? Eller ønsker du å dele din kompetanse, gi praktisk hjelp eller låne bort utstyr? 23. november er det klart for frivilligbørs i Mjøndalen samfunnshus.

Fortsetter med video på legevakten

Bruk av video i dialog med innringere på legevakten har vært et prøveprosjekt. Nå blir videokonsultasjon et fast tilbud. Det kan bidra til å redde helse.

Lek og læring med fremtidens kompetanse

Flere tusen elever i drammensskolen jobber i disse dager med Lego League. Sist uke var rådmann Elisabeth Enger og Thomas Larsen Sola, kommunalsjef for barnehage og skole på besøk på Brandengen for å se hvordan prosjektet gjennomføres i praksis.

BERT - for barna i kommunen

BERT er ikke navnet på en mann, men en forkortelse for barnevernfaglig eksternt ressursteam, som består av Marianne Halstenrud og Birgitte Nyblin-Austgulen. Det toårige prosjektet har som mål å forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer. Allerede høster lærere og barnehagelærere gode erfaringer av tiltaket.

Vil lære av suksess i Drammen

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) fikk høre om erfaringene med lavterskeltilbudet Rask psykisk helsehjelp i Drammen kommune. – Veldig lærerikt, sa statsråden etter besøket.

Hopper i havet i skoletiden

På Tømmerås skole har de utesvømming på timeplanen. For et par uker siden var andre og tredje trinn i sjøen ved Batteriøya hver dag i en hel uke.

Her får elevene servert skolemat hver uke

På Brandengen skole får elever fra fjerde til sjette trinn servert skolemat én dag i uka. Matserveringen er et pilotprosjekt for å se hvordan man kan få til servering av gratis skolemat i praksis.

Barnehager en del av Kunst rett vest

Kunst rett vest går inn i den siste helgen med fellesutstilling på Fossekleiva og åpne atelierer. Men også barnehagebarn har vært en del av årets Kunst rett vest.

Roser fastlege-løsning

Helseminister Ingvild Kjerkol ville høre om hvordan Drammen jobber for å møte fastlegeutfordringene. Mandag besøkte hun Elvebyen legesenter, der én av legene er kommunalt ansatt.

Sommerlykke på sommerskolen

Fire uker med sommerskole er over for denne gang. Ukene har inneholdt lek, aktivitet, læring, sol, sommer og is – pluss mange nye venner og minner for livet.

Fremtidens kunstnere - kan ses på Kunst rett vest

DEMO-kollektivet gir unge kunstnere muligheten til å skape og utvikle sitt kunstneriske talent på veien inn i den profesjonelle kunstverden. I september kan kunsten deres oppleves på Kunst rett vest på Fossekleiva.

Statsminister Støre ser til Drammen

Statsminister Jonas Gahr Støre ser med store øyne på det som gjøres på Ungdomstorget i Drammen. Tirsdag formiddag var han på besøk, og tok med seg mye nyttig lærdom.

Klare for å ta imot saker

Etikkrådet for helse og omsorg er etablert, og etiske dilemmaer kommer med det enda høyere opp på dagsorden i Drammen kommune. Nå er rådet klare for å ta imot saker.

Vil bekjempe voldtekt

Fengsel og straff er ikke nok til å forhindre voldtekter, ifølge Renas Muhialdin og Osahon Usen. De gjestet nylig Svelvik ungdomsskole for å snakke om voldtekt og seksuell trakassering.

Figurteaterfestival får 2,2 millioner

Norsk Kulturråd gir Figur i Fossekleiva (FiF) tilskudd de neste fire årene. I tillegg får festivalen midler til å arrangere en egen figurteaterfestival på Brandengen skole.

Utdanner lærere for alle landets kommuner

Visste du at Drammen kommunes voksenopplæring leverer tjenester til alle landets kommuner? På oppdrag fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, utdanner de lærere i samfunnskunnskap. Disse lærerne underviser nyankomne innvandrere.

1,7 millioner til idretten

Åtte idrettslag får til sammen 1 735 000 kroner gjennom Aktive lokalsamfunn. Lagene får midlene for å kunne gi et utvidet tilbud for å styrke tilhørigheten, fellesskapet og aktivitetsnivået blant innbyggerne.

En satsing på barn og unge på Strømsø

Også i 2022 har regjeringen bevilget 11,6 millioner kroner til områdesatsingen på Strømsø. Områdesatsingen Strømsø 2030 fokuserer i år særlig på barn og unge, kvaliteter i nærmiljøet og å involvere innbyggerne.

Kulturskoletilbud i flere kommunedeler

Fra høsten 2022 vil kulturskolen i Drammen kommune også ha kulturskolesatellitter i kommunedel 3 – Solbergelva, Solbergmoen og Åssiden, samt kommunedel 6 – Strømsø ovenfor Vestfoldbanen. Det ble vedtatt i hovedutvalg for Kultur, idrett og frivillighet 6. april.

Byr opp til enda mer dans

Fra første januar ble Attic en del av Drammen kommune. Det betyr at rundt 900 elever nå er i aktivitet i kommunal regi i dans-, sang og yogasenteret på Sundland – fortsatt i god Attic-ånd.

Sterkere sammen på Bragernes og Øren

Skoler, idrettslag, nærutvalg, foreninger og frivillige jobber sammen for at barn og unge skal ha en god oppvekst på Bragernes og Øren. Elevene har gjennomført en spørreundersøkelse som ble presentert på en workshop for viktige aktører.

Nå blir også helsestasjontjenesten digital

Digihelsestasjon er en meldings- og kommunikasjonstjeneste mellom innbyggere og helsestasjonen, skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom (HFU) og jordmortjenesten. Fra 1. februar vil tjenesten tas i bruk i Drammen kommune.