Bolig- og næringsvolum i reguleringsplaner

Vedtatte reguleringsplaner med bolig-/næringsformål (2019 - 2020)

Tabellen under viser en oversikt over bolig- og næringspotensial i reguleringsplaner med bolig- og næringsformål som ble vedtatt i de siste to årene 2019-2020. I dette tidsrommet er det lagt til rette for til sammen ca. 3.800 boliger og ca. 1.200.000 m2 BRA næringsarealer.

  Utbyggingspotensial
Plantype og plannavn Vedtatt (år) Boliger
(ca. antall)

Næring
(ca. m2 BRA)

Detaljreguleringer   244 51 900
Detaljregulering for Søren Lemmichs gate 1 mfl. 2019 130 1 500
Detaljregulering for Stomperud 2019 58 0
Detaljregulering for Bakken 2019 56 0
Detaljregulering for nytt sykehus i Drammen - med Drammen helsepark 2019 0 3 900
Detaljregulering for Holmestrandsveien 72 - 98 2019 0 45 000
Solberg idrettspark 2019 0 1 500
   
Områdereguleringer   2 000 184 000
Områderegulering for Mjøndalen sentrum 2019 2 000 184 000
Total 2019 2 244 235 900
 
Detaljreguleringer   315 940
Solberg Spinderi nord 2020 69 340
Detaljregulering for Åsen gård 2020 100 0
Detaljregulering for Hofgaards gate 27 mfl. 2020 70 300
Detaljregulering for Peter Kolstads vei 2020 4 0
Detaljregulering for Brandtenborggata 7 mfl. 2020 55 0
Detaljregulering for Konnerudgata 33 mfl. 2020 17 300
 
Områdereguleringer   1 240 954 100
Områderegulering for Nøsted/Glassverk 2020 640 7 000
Områderegulering for Holmen 2020 0 933 100
Områderegulering for Konnerud sentrum 2020 600 14 000
Total 2020 1 555 955 040
       

Total 2019-2020

3 799

1 190 940

Bildet viser kart over kommunen, der boligpotensialet vises i størrelsesorden i ulike deler av kommunen, flest ved Mjøndalen, Konnerud og Nøsted/Glassverket
 Bildet viser kart over kommunen, der næringspotensialet vises i størrelsesorden i ulike deler av kommunen, flest ved Mjøndalen og Slippen

Bolig- og næringspotensial i pågående reguleringsplaner

Tabellen under viser en oversikt over bolig- og næringspotensial i pågående reguleringsplaner med bolig- og næringsformål. 

STATUS mars 2021 Utbyggingspotensial
Plantype Boliger (ca. antall) Næring (ca. m2 BRA)
Detaljregulering  3 200 300 000
58 planforslag med boligformål 3 200  
15 planforslag med næringsformål   300 000
Områdereguleringer (grovt anslag) 6 600 27 600
Områderegulering for Travbanen/Berskaug 900 21 000
Kommunedelplan for Gulskogen Nord 2 500 usikker
Områderegulering for Bragernes sentrum vest (det tidligere sykehuset) 500 5 100
Områderegulering for Kreftings gate 19 og Grønland 13, 15, 17, 21, 23 mfl. 700 usikker
Områderegulering for Knive og Lolland 1 000 1 500
Områdeutvikling Tangenkaia 1 000 usikker
Total 9 800 327 600
Bildet viser kart som viser boligpotensialet rundt om i kommunen i pågående plansaker, der det er mest i Drammen sentrum og i elvedalen
Bildet viser næringspotensialet i kommunen i pågående plansaker, der det er flest ved Drammen sentrum, Mjøndalen og i Svelvik.