Oppheving av eldre reguleringsplaner

Uttalelse til oppheving av eldre reguleringsplaner