Påmelding Planforum

Planforum er en administrativ arena for faglig informasjon og dialog om overordnede plan- og byggesaker. Meld deg på 2023s første forum tirsdag 24. januar kl 12.00-14.00 i Wergelandsgate 9 i Drammen.

Tema for møtet er kommuneplanens arealdel, utbyggingsavtaler og klimastrategi.

Agenda 24. januar

Tema før forumet er utbyggingsavtaler, klimavennlige bygg, byggesak og kommuneplanens arealdel:

  • Utbyggingsavtaler i Drammen kommune ved avdelingsleder for prosjektutvikling, Lene Basma
  • Kommuneplanens arealdel er ute på høring – vi belyser utvalgte tema ved kommuneplanlegger Ingeborg Fønstelien og virksomhetsleder arealplan Elisabet Finne
  • Hvordan bygger vi klimavennlig i Drammen? Kort om krav i klimastrategi 2.0 for Drammen og klimakrav i arealdelen ved virksomhetsleder klima Anette Ruud
  • Nytt fra byggesaksområdet i Drammen ved virksomhetsleder byggesak Jade Thorrud
  • Innlegg eksterne, felles erfaringsutveksling og dialog med næringslivet

Frist

  • Påmeldingsfrist var onsdag 18. januar