Adresser og skilt skal sørge for at alle på en lett og forståelig måte kan finne fram til bygninger, boliger og andre aktuelle steder

Tildeling og endring av adresse

  • Alle bygninger som brukes til boligformål, fritidsformål, næringsvirksomhet, offentlig virksomhet eller annen virksomhet som har et større publikum (idrettsanlegg, parkeringsanlegg, parker, og så videre), tildeles adresse av kommunen.
  • Nye vei- eller stedsnavn utløser ofte behov for adressering.
  • Det er viktig at adressene er logiske og at de benyttes - blant annet for at utrykningskjøretøy skal finne raskt fram.
  • Omlegging av veier og fortetting av boliger i eksisterende boligområder kan utløse behov for omadressering.Kommunen utarbeider da nye adresseplaner som sendes på høring til berørte eiere.
  • Huseier eller fester har ansvaret for nummerskilt på egen bygning eller eiendom. Kommunen har ansvaret for skilting av gater og veier. Kommunens ansvar omfatter også opplysnings- og henvisningsskilt.
  • Alle boliger har i tillegg til adresse også et bolignummer. I hus med flere boenheter har hver enhet eget bolignummer. Disse skal også ha adressemerke med bolignummer som plasseres ved siden av døra.
  • Har du ikke fått tildelt adresse eller ønsker endret adresse, vennligst ta kontakt med virksomhet Geodata, avdeling Kart og GIS.
  • Les mer om adresser på Kartverkets nettsider.