Bolignummer

  • Alle boliger har i tillegg til adresse også et bolignummer.
  • I hus med flere boenheter har hver enhet eget bolignummer. Disse skal også ha adressemerke med bolignummer som plasseres ved siden av døra.

Hva betyr bolignummeret?

  • Har du bolignummer H0203, forteller det at leiligheten din ligger i andre hovedetasje og at den er nummer tre fra venstre.
  • Alle eneboliger med én boenhet har bolignummer H0101. Disse får ikke adressemerke til å sette i døra.
  • Mangler du adressemerke, eller mener du at du har fått feil bolignummer, ta kontakt med Geodata-avdelingen.