Bolignummer

Bruksenhetsnummeret (tidligere også kalt bolignummer) er en del av den offisielle adressen din, og sier hvilken leilighet i bygningen du bor i.

Bolignummer

Hva betyr bolignummeret?

  • Har du bolignummer H0203, forteller det at leiligheten din ligger i andre hovedetasje og at den er nummer tre fra venstre.
  • Alle eneboliger med én boenhet har bolignummer H0101. 
  • Kontakt virksomhet Geodata dersom du er usikker på hvilket bolignummer som gjelder for din bolig.