Husnummerskilt

Huseier har plikt til å sette opp husnummerskilt og eventuelle henvisningsskilt til bygning som har fått adresse.

  • Huseier eller fester har ansvaret for nummerskilt på egen bygning eller eiendom. Skiltet skal plasseres synlig fra hovedvei eller atkomstvei. Det er eier eller fester som skal bekoste skiltingen.
  • Kommunen bekoster nye skilt ved omadressering.
  • Husk at skiltet er der for at utrykningspersonell, drosjesjåfører, postbud og besøkende skal finne fram fort og enkelt.
  • Alle boliger har i tillegg til adresse også et bolignummer. I hus med flere boenheter har hver enhet eget bolignummer. Disse skal også ha adressemerke med bolignummer som plasseres ved siden av døra.