Det vil ikke lenger være mulig å fysisk møte virksomhet Arealplan eller andre virksomheter innenfor området Arealplan, klima og miljø på grunn av risikoen for korona-smitte, ting må derfor håndteres på e-post eller andre digitale samhandlingsplattformer.

Avdelingsleder for overordnede planer kan nåes på: Richard.Sletten.Nilsen@drammen.kommune.no, avdelingsleder for detaljregulering kan nåes på: Solveig.Bergstrom@drammen.kommune.no. Arealplan vil ta kontakt med alle som har fått møtene avlyst, for å avtale nytt tidspunkt. Oppmåling vil ikke blir gjennomført inntil videre. Gå til sidene «Seksjonering og oppmåling» for mer informasjon.