Informasjon om korona-situasjonen for virksomhetene arealplan og geodata

Det vil ikke lenger være mulig å fysisk møte virksomhet Arealplan eller andre virksomheter innenfor området Arealplan, klima og miljø på grunn av risikoen for korona-smitte, ting må derfor håndteres på e-post eller andre digitale samhandlingsplattformer.