Skal du sende inn byggesøknad, eller finne informasjon om eiendom?

Flere aktører formidler kart og eiendomsinformasjon på vegne av kommunen. Der finner du informasjon til ditt bruk. Med unntak av vann- og avløpsledninger og nabolister, finner du informasjonen tilgjengelig på kommunens gjør-det-selv-sider.

Profesjonelle aktører kan bestille digitalt kartgrunnlag

  • Ambita Infoland
    Situasjonskart og nabolister, planstatus for eiendommen, eiendomsinformasjon fra eiendomsregisteret (matrikkelen) og grunnbok. Informasjonspakker til bruk for salg av eiendom. Digitalt kartgrunnlag.
  • Norkart eTorg
    Situasjonskart og planstatus for eiendommen er per 14.06.21 ikke tilgjengelig via eTorg på grunn av omlegging i produksjonen. Vil være på plass innen 01.07.21.
    Du kan bestille nabolister, eiendomsinformasjon fra eiendomsregisteret (matrikkelen) og grunnbok. Informasjonspakker til bruk for salg av eiendom. Digitalt kartgrunnlag og 3D-modeller.
  • Proconet ePlassen Nabolister, eiendomsinformasjon fra eiendomsregisteret (matrikkelen) og grunnbok. Informasjonspakker til bruk for salg av eiendom.