Skal du sende inn byggesøknad, eller finne informasjon om eiendom?

Flere aktører formidler kart og eiendomsinformasjon på vegne av kommunen. Der finner du informasjon til ditt bruk. Med unntak av vann- og avløpsledninger, og nabolister, finner du informasjonen tilgjengelig på kommunens gjør-det-selv-sider.

Profesjonelle aktører kan bestille digitalt kartgrunnlag

  • Ambita Infoland
    Kartutsnitt og nabolister, planstatus for eiendommen, eiendomsinformasjon fra eiendomsregisteret (matrikkelen) og grunnbok. Informasjonspakker til bruk for salg av eiendom. Digitalt kartgrunnlag.
  • Norkart eTorg
    Kartutsnitt og nabolister, planstatus for eiendommen, eiendomsinformasjon fra eiendomsregisteret (matrikkelen) og grunnbok. Informasjonspakker til bruk for salg av eiendom. Digitalt kartgrunnlag og 3D-modeller.
  • Proconet ePlassen - Kartutsnitt og nabolister, planstatus for eiendommen, eiendomsinformasjon fra eiendomsregisteret (matrikkelen) og grunnbok. Informasjonspakker til bruk for salg av eiendom.