Skal du sende inn byggesøknad, eller finne informasjon om eiendom?

Flere aktører formidler kart og eiendomsinformasjon på vegne av kommunen. Der finner du informasjon til ditt bruk. Profesjonelle aktører kan bestille digitalt kartgrunnlag

  • Ambita Infoland
    Kartutsnitt og nabolister, planstatus for eiendommen, eiendomsinformasjon fra eiendomsregisteret (matrikkelen) og grunnbok. Informasjonspakker til bruk for salg av eiendom. 
  • Norkart eTorg
    Tilbyr eNabovarsel til Altinn, slik at du slipper å sende nabovarsel rekommandert.
    1. februar 2020 vil du også kunne bestille situasjonskart og planinformasjon på eTorg,og informasjonspakker til bruk for salg av eiendom.
  • Proconet ePlassen - nabolistefunksjon og eiendomsinformasjon fra matrikkel og grunnbok.