Her er lenker til bestillingsløsninger hvor profesjonelle aktører kan bestille digitalt kartgrunnlag i formatene SOSI og DXF. Unntaket er plandata og VA-data som bestilles fra kommunen.

Basiskart bestilles hos våre leverandører:

Plandata på vektorformat bestilles fra virksomhet Geodata ved å sende epost til kommunepost@drammen.kommune.no

  • Legg ved kartutsnitt eller oppgi koordinater for ønsket utsnitt.
  • Oppgi planident dersom det dreier seg om en konkret reguleringsplan.

VA-data på vektorformat bestilles fra virksomhet Vann og avløp ved å sende epost til gemini@drammen.kommune.no