Du kan ta ut det meste av informasjonen til en byggesøknad gebyrfritt, dersom du vil gjøre jobben selv. Dette gjelder tiltak som ikke er søknadspliktige etter etter plan og bygningslovens § 20-2 og 20-4

  • De fleste søknadspliktige tiltak etter plan og bygningslovens § 20-2 og 20-4, krever godkjent situasjonskart.
  • Vær klar over at det stilles krav til utforming av byggesøknader. Du finner informasjon om dette på kommunens byggesaksider.

  • Dersom du skal søke om tiltak som ikke krever søknad iht plan og bygningslovens § 20-2 og 20-4:
    Du kan skrive ut kartutsnitt fra kommunens webkart : Søk på adresse eller gårds- og bruksnummer. Skriv ut i målestokk 1:500 eller 1:1000. Husk å beholde målestokken ved utskrift (ingen skalering).
  • Planinformasjon: Velg kartlag "Reguleringsplan", "Kommuneplan" og "Kommunedelplan". Skriv ut kart på samme måte som for kartutsnitt.
  • Naboinformsjon via kartverkets nettside seiendom.no: Påloggingstjeneste med elektronisk ID. Tjenesten tilbyr ikke en ferdig utfylt naboliste, den må du lage selv.