Kart og nabolister gjør-det-selv

Du kan ta ut mye av informasjonen til en byggesøknad gebyrfritt, dersom du vil gjøre jobben selv. Dette gjelder tiltak som ikke er søknadspliktige etter etter plan og bygningslovens § 20-2 og 20-4

  • De fleste søknadspliktige tiltak etter plan og bygningslovens § 20-2 og 20-4, krever godkjent situasjonskart.
  • Vær klar over at det stilles krav til utforming av byggesøknader. Du finner informasjon om dette på kommunens byggesaksider
  • Vann- og avløpsledninger er ikke tilgjengelig for publikum via vårt webkart, kun ved bestilling hos våre leverandører.
  • Kart- og planinformasjon finner du i kommunens webkart - Drammenskart

Brukerveiledninger til Drammenskart

  • Naboinformasjon via kartverkets nettside seiendom.no: Påloggingstjeneste med elektronisk ID. Tjenesten tilbyr ikke en ferdig utfylt naboliste, den må du lage selv.
  • Skal du bygge på eksisterende bygning: Godkjente bygningstegninger som viser bygningen slik den ble godkjent, kan hentes fra byggesaksarkiv. For eldre bygninger finnes det ofte ikke godkjente bygningstegninger. Tilsvarende gjelder for midlertidig brukstillatelse og ferdigattest.

  • Kommunens digitale byggesaksarkiv er fritt tilgjengelig for publikum via kommunens hjemmeside. På grunn av kommunesammenslåingen i 2020, er arkivet delt i to:

Byggesaker påbegynt i 2020

Historiske byggesaker i de tre tidligere kommunene