Du kan ta ut det meste av informasjonen til en byggesøknad gebyrfritt, dersom du vil gjøre jobben selv. Dette gjelder tiltak som ikke er søknadspliktige etter etter plan og bygningslovens § 20-2 og 20-4

 • De fleste søknadspliktige tiltak etter plan og bygningslovens § 20-2 og 20-4, krever godkjent situasjonskart.
 • Vær klar over at det stilles krav til utforming av byggesøknader. Du finner informasjon om dette på kommunens byggesaksider
 • Vann- og avløpsledninger er ikke tilgjengelig for publikum via vårt webkart, kun ved bestilling hos våre leverandører.

Slik finner du informasjonen

 • Planinformasjon som gjelder eiendommen: Velg kartlag "Reguleringsplan", "Kommuneplan" og "Kommunedelplan". 
 • Forenklet situasjonskart uten vann- og avløpsledninger, fra og med 1.juli 2021:
  Drammen kommune har fått nytt webkart. Du er selv ansvarlig for å vurdere om du trenger kart med vann- og avløpsledninger, se informasjon øverst på siden. Dette må bestilles fra våre leverandører.
 • Naboinformsjon via kartverkets nettside seiendom.no: Påloggingstjeneste med elektronisk ID. Tjenesten tilbyr ikke en ferdig utfylt naboliste, den må du lage selv.
 • Skal du bygge på eksisterende bygning: Godkjente bygningstegninger som viser bygningen slik den ble godkjent, kan hentes fra byggesaksarkiv. For eldre bygninger finnes det ofte ikke godkjente bygningstegninger. Tilsvarende gjelder for midlertidig brukstillatelse og ferdigattest.

 • Kommunens digitale byggesaksarkiv er fritt tilgjengelig for publikum via kommunes hjemmeside.

  Byggesaker som er påbegynt i 2020, og pågående byggesaker påbegynt før kommunesammenslåingen: https://innsyn2020.drammen.kommune.no/byggsak

  Historiske byggesaker i de tre tidligere kommunene: https://www.drammen.kommune.no/innsyn-gamle/

  Med unntak av noen eiendommer i tidligere Svelvik kommune, er byggesaksarkivet for nåværende Drammen kommune fulldigitalt. Det vil si at historiske dokumenter er skannet, dersom dette finnes i det fysiske arkivet. For mange gamle eiendommer kan byggesaksarkivet være mangelfullt, da forskjellig lovverk har hatt forskjellige krav til dokumentasjon i byggesaksbehandlingen. Byggesaksarkivet for tidligere Svelvik kommune ventes å være ferdig digitalisert medio 2021