Seksjonering og oppmåling av eiendom

Skal du seksjonere en bolig/eiendom? Er du usikker på hvor eiendomsgrensa går? Skal du dele eiendommen i to eller flere tomter? Skal du selge litt av eiendommen til naboen?

 • Seksjonering er å dele opp en bygning i flere eierseksjoner, slik at flere kan eie hver sin del av bygningen.
 • Endring av grenser ved grensejustering eller arealoverføring
  For å gjøre eiendomsgrenser mellom naboeiendommer mer hensiktsmessige, kan du søke om å justere grenser eller overføre areal mellom eiendommene. Vi foretar enten grensejustering (ved små endringer) eller arealoverføring (ved større endringer).

 • Deling av eiendom
  Ønsker du å dele eiendommen din (skille ut en byggetomt), må du søke om opprettelse av eiendom. Ved opprettelse av eiendom blir det etablert en ny selvstendig eiendom med eget gårds- og bruksnummer.
 • Oppmåling av eksisterende eiendomsgrenser
  Du kan bestille oppmåling (klarlegging) av grense(-r) dersom du ikke finner grensemerkene for eiendommen, eller er usikker på hvor eiendomsgrensen går.
 • Oppmåling av uteareal til eierseksjon
  Seksjonering er å dele opp en bygning i flere eierseksjoner, slik at flere kan eie hver sin del av bygningen. Utearealet er felles med unntak av der det er bestemt at enkelte seksjoner skal ha eksklusiv bruksrett til en bestemt del. Dette arealet må normalt måles opp.
 • Sammenslåing av eiendommer
  Du kan kreve sammenslåing av egne eiendommer med felles grense. Sammenslåing av eiendommer er gebyrfritt, og krever ikke oppmåling.