På grunn av den ekstraordinære situasjonen med koronaviruset, har store deler av kommunen, inkludert virksomhet Geodata og kommunens arkivtjeneste, i hovedsak hjemmekontor. Vi forsøker å behandle sakene så raskt og normalt som mulig, men dessverre må det påregnes at saksbehandlingstiden kan bli forlenget i en del tilfeller. Oppmåling blir gjennomført så lenge det kan utføres innenfor de til enhver tid gjeldende smittevernanbefalinger.

Du kan kreve sammenslåing av egne eiendommer med felles grense.

Sammenslåing av eiendommer er regulert av matrikkellovens § 18 og matrikkelforskriftens § 43. Krav om sammenslåing sendes kommunen på skjema som du finner her:

Sammenslåing av eiendommer krever normalt at eiendommene grenser til hverandre. Eiendommene må i tillegg ha samme eier, og det må ikke foreligge heftelser som medfører prioritetskonflikt mellom panthavere.

Seksjonerte sameier kan sammenslås, men forutsetter at den sammenslåtte eiendommen etableres som et nytt sameie med alle de opprinnelige seksjonsinnehaverne som sameiere.

Sammenslåing av eiendommer er gebyrfritt, og krever ikke oppmålingsforretning.