Kommunen skal tildele navn til alle gater, veger, stier, plasser og områder som blir brukt til offisiell adressering

Nye navnesaker startes som regel i forbindelse med anleggelse av nye veier eller plasser. Kommunen har ansvar for tildeling av veinavn. Initiativ til nye veinavn kan også komme fra utbyggere eller innbyggere.

  • Geodata er navnesekretariat i kommunen. Navnesekretariatet forbereder innkomne navneforslag, som sendes på høring til Rådmannens rådgivende faggruppe i navnesaker.
  • Rådmannen utarbeider navnesak med innstilling til Bystyrekomiteen for Byutvikling og kultur.
  • Drammen bystyre er vedtaksmyndighet.
  • Nye veinavn utløser ofte behov for adressering eller omadressering