Vi har ledige barnehageplasser i Drammen kommune.

Søknadsfrist 16. mars

Søknadsfristen for hovedopptak til barnehageplass gikk ut 16. mars kl. 12. Vi jobber nå med tildeling av plasser. Søkere som har søkt innen fristen vil få svar senest utgangen av mai.

Søknadsportalen for barnehageplass åpner igjen i mai måned.

Har du spørsmål om barnehageplass før dette, ta kontakt med Forvaltningskontoret for barnehage, skole og SFO/ AKS.

Telefon: 32 04 43 00
E-post: