Vi har ledige barnehageplasser i Drammen kommune.

Søknadsportalen for barnehageplass er nå åpen for nye søknader utenom hovedopptaket.

Har du spørsmål om barnehageplass, ta kontakt med Forvaltningskontoret for barnehage, skole og SFO/ AKS.

Telefon: 32 04 43 00. Telefontid: 09.00 – 11:00 og 13:00 – 15:00.
E-post: