Vi har ledige barnehageplasser i Drammen kommune.

Søknadsfrist for hovedopptak til barnehageplass har gått ut. Søknadsfristen var 26. mars. Du kan fortsatt søke barnehageplass i foreldreportalen Vigilo. Søknader som kommer fra 27. mars vil bli behandlet hvis det fortsatt er ledig plass når hovedopptak til barnehageplass er ferdig, ca. 1. juni.

Har du spørsmål ring Forvaltningskontoret for barnehage, skole og SFO.

Telefon: 32 04 43 00. Telefontid: 09.00 – 11:00 og 13:00 – 15:00.
E-post: drammensbarnehagene@drammen.kommune.no