Vi har ledige barnehageplasser i Drammen kommune.

Søknadsfristen for hovedopptak til barnehageplass er satt til 1. mars. Søknadsportalen for barnehageplass er nå åpen.

Har du spørsmål om barnehageplass, ta kontakt med Forvaltningskontoret for barnehage, skole og SFO/ AKS.

Telefon: 32 04 43 00. Telefontid: 09.00 – 11:00 og 13:00 – 15:00.
E-post: