Byarkivet bevarer ikke bare kommunalt arkivmateriale, men også fra private aktører i Drammen.

Avisprotokoller i Byarkivet
BILDE: Avisprotokoller i Byarkivet

Bevaring av arkiver fra private aktører i Drammen er en viktig oppgave for byarkivet. Byen har utviklet seg, og fått sin identitet i samspill mellom kommunen, privat næringsliv, enkeltpersoner og frivillige lag, foreninger og organisasjoner. Det er derfor viktig å dokumentere også denne siden av byens historie. Byarkivet har i mange år tatt imot arkiver fra bedrifter, korps, kor, politiske partier, enkeltpersoner, idrettslag, organisasjoner m.m. På denne måten sikrer vi at viktige, privateide kilder til forståelse av byens historie og kultur blir bevart. 

Privatarkivarbeidet ble behandlet politisk av bystyret i 2013.

Byarkivet oppbevarer flere hundre privatarkiver, som favner et bredt utvalg av historien til private aktører i Drammen: Drammen Sanitetsforening, Landfalløya Kapell, Johan Støa (idrettsutøver og OL-deltager), Nils Yttri (lyriker og forfatter), Drammen Høyre, Osram, Rødskog Brug og Guldlistefabrik, Drammen idrettsråd, Drammen Meieri, Kjell Thue (advokat og programleder NRK), Næringsforeningen i Drammensregionen, Drammen indremisjon, AS Harmonien, Drammen Rotary, Triztan Vindtorn (lyriker, forfatter og kunstner) og mange flere.

Hvis du vet om, eller kjenner til privatarkiver som kan være interessante for byarkivet å bevare, så send oss en e-post eller ring 32 04 00 00. Byarkivet hjelper gjerne med å vurdere slike arkiver, samt gir råd om hva som kan gjøres med disse arkivene. Byarkivet formidler også kontakt med andre arkiv- eller museumsinstitusjoner hvis det er aktuelt.

Det statlige Arkivverket har ansvaret for den nasjonale strategien for privatarkiv, og har blant annet utpekt fylkesvise institusjoner som skal koordinere privatarkivarbeidet i hvert fylke eller hver region. Du kan lese mer om Arkivverkets privatarkivarbeid her.