Matrikkel A inneholder to serier, én for Strømsø og én for Bragernes. Holmen hører inn under Bragernes.

Matrikkelumrene fra denne matrikkelen er skrevet inn på kartene fra 1850/51, og er angitt i folketellingen fra 1865. Numrene er også angitt i 1885-tellingen etter numrene fra matrikkel B.
NB! Her har vi også 8 fantasiske protokoller, en for hvert kart, som informerer om hvem som eier hver enkelt eiendom. Disse er tilgjengelige i høyre spalte (25-117 MB pr. dokument).

Strømsø

Serien begynner ved grensen til Strømsgodset, og arbeider seg nedover i de nederste kvartalene frem til Strømsø kirke. Går så opp igjen for å ta fatt på kvartalene bakenfor. Deretter følges det samme prinsippet ned til Rundtom for til slutt å ende ved Tangen mot grensen til Skoger. Området dekkes av kartene 1 til 3, samt 5:

1850 Tangen, plate 1
1850 Tangen og Strømsø, plate 2
1850 Strømsø, plate 3
1851 Gropa-Gml.Kirkeplass, plate 5

Bragernes

Her begynner matrikkelnumrene ved Landfalløya og arbeider seg nedover til grensen mot Lier, for så å snu og fortsette langs oversiden av Engene opp til torget. Holmen hører til Bragernes-serien. Hotvedt, Øren osv. hørte på dette tidspunktet inn under Lier kommune og er ikke med. Området dekkes av kartene 4 til 8:

1851 Landfall-Gropa, plate 4
1851 Gropa-Gml.Kirkeplass, plate 5
1851 Bragernes, plate 6
1850 Bragernes, plate 7
1851 Møller-Holmen, plate 8