Matrikkel B er inndelt i 7 serier: tre på nordsiden av Drammenselva, en på Holmen og to på sørsiden av elven.

Matrikkelnumrene er tegnet inn i kartserien fra 1900, og er ført inn under rubrikken ”Gårdens nummer” i folketellingene for 1875, 1885, 1900 og 1910. I folketellingene for 1875 og 1885 angis seriene under "Bosted" i rubrikkene "Navn" eller "Bydel". På nordsiden kalles de tre seriene "Øvre Bragernes", "Mellem-Bragernes" og "Nedre Bragernes", på Holmen kalles den "Holmen", og på sørsiden "Strømsø" og "Tangen".

Øvre Bragernes

Området strekker seg omtrent fra Landfalløya til Byparken og sykhuset. Tendensen i nummereringen er at de laveste numrene begynner ved Landfalløya og øker nedover mot Byparken. Det lille området vest for Bache-parken samt Øren og Hotvet har likevel høye nummer. Dette har nok sammenheng med at områdene ble lagt inn under Drammen først i 1870. Området dekkes av kartene 2 til 6 samt 15.
1900 plate 2, Landfalløya
1900 plate 3, Øren-Hotvedt
1900 plate 4, Øren
1900 plate 5, Hamborgstrøm
1900 plate 6, Konggata
1900 plate 15, Hotvedt

Mellom Bragernes

Området strekker seg fra Byparken og Amtmann Bangs gate over Bragernes torg til Erik Børresens alle. Tendensen i nummereringen er den samme, men likevel med en del høye nummer nord for Bergstien. Området dekkes av kartene 7 til 10.
1900 plate 7, Bragernes sentrum vest
1900 plate 8, Bragernes sentrum nord
1900 plate 9, Bragernes sentrum øst
1900 plate 10, Sommerfryd

Nedre Bragernes

Området strekker seg fra Erik Børresens Allé, med det gamle Drammensbadet som gårdsnummer 1, og ned til Tomineborgveien og grensen mot Lier. Området dekkes av kartene 9 og 11 til 14.
1900 plate 9, Bragernes sentrum øst
1900 plate 11, Strøtvedt
1900 plate 12, Løkkebergene
1900 plate 13, Brantenborg
1900 plate 14, Bragerøen

Strømsø

Kjerneområdet strekker seg fra jerbanetorget (jerbanestasjonen har gårdsnummer 1) og ned til Rundtom eller begynnelsen av Havnegata. Dette utgjør over 400 gårdsnummer. I tillegg kommer Grønland og Nybyen med nummer fra litt under 500 og oppover. Området dekkes av kartene 16 til 24:

1900 plate 16, Sundhaugen
1900 plate 17-1, Grønland
1900 plate 17-2, Grønland
1900 plate 18, Nybyen
1900 plate 19, Strømsø sentrum
1900 plate 20, Strømsø-Bangeløkka
1900 plate 21, Marienlyst
1900 plate 22, Austad-Bangeløkka
1900 plate 23, Rundtom
1900 plate 24, Frydenhaug

Tangen

Området strekker seg fra Holmestrandveien og sørover til daværende kommunegrense mot Skoger. Dette området dekkes av kartene 25 til 31.
1900 plate 25, Rundtom-Tangen
1900 plate 26, Verven
1900 plate 27, Fjellsbyen
1900 plate 28, Skippergaden
1900 plate 29, Smedberga
1900 plate 30, Kobbervikdalen
1900 plate 31, Kobbervikdalen